Thủ tục Hòa giải thương mại

Tối ưu hóa chi phí giải quyết tranh chấp với hòa giải thương mại và vai trò của luật sư tham gia hòa giải thương mại

Tối ưu hóa chi phí giải quyết tranh chấp với hòa giải thương mại và vai trò của luật sư tham gia hòa giải thương mại

09/08/2023

Nguyễn Trung Nam Luật sư sáng lập Công ty Luật EPLegal,  Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Phó Giám đốc, Trung tâm Hoà giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC

Hòa giải thương mại các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực xây dựng

Hòa giải thương mại các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực xây dựng

06/11/2021

Hiện nay, xây dựng là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh các tranh chấp trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng xây dựng. Các tranh chấp có thể phát sinh giữa chủ đầu tư, nhà thầu, thi công và các bên khác. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp này như vi phạm tiến độ thanh toán, không đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, v.v. Nếu các bên trong tranh chấp không có cơ chế giải quyết nhanh chóng và hợp lý thì việc giải quyết tranh chấp sẽ kéo dài và gây thiệt hại lớn cho các bên.

Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại

Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại

03/15/2021

Việc giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại được quy định tại Chương XXXIII Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015), từ Điều 416 đến Điều 419 của Bộ luật này. Thỏa thuận hòa giải thành được công nhận có hiệu lực thi như bản án của Tòa án (Khoản 9 Điều 419 BLTTDS 2015). Việc không công nhận kết quả hòa giải thành không làm ảnh hưởng đến nội dung và giá trị của thỏa thuận giải quyết tranh chấp và nó vẫn có hiệu lực bắt buộc thi hành như một hợp đồng (Khoản 6 Điều 419 BLTTDS 2015).

Thỏa thuận hòa giải

Thỏa thuận hòa giải

03/15/2021

Những đặc điểm chính của thỏa thuận hòa giải Có thể định nghĩa thỏa thuận hòa giải là văn bản mà tại đó các bên trong một quan hệ pháp lý, cho dù có hợp đồng hay ngoài hợp đồng, đồng ý giải quyết bằng hoà giải các tranh chấp đã xảy ra hoặc có thể xảy ra giữa họ, không phụ thuộc nó được đề cập trong một tài liệu mà hai bên ký kết hay được đưa ra trong trao đổi thư tín hoặc bất kỳ phương tiện trao đổi thông tin bằng văn bản nào có thể được công nhận là chứng cứ.

Tính bảo mật trong hòa giải thương mại

Tính bảo mật trong hòa giải thương mại

03/12/2021

Đối với trọng tài, việc bảo mật thông tin được đặt ra giữa thành phần tham gia tố tụng với các thành phần bên ngoài tố tụng, theo đó, các bên tham gia giải quyết tranh chấp và Hội đồng trọng tài không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào khác, ngoài trừ trường hợp các bên thỏa thuận đồng ý tiết lộ thông tin hoặc phải cung cấp theo qui định pháp luật.

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

02/13/2020

Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về Hòa giải thương mại.

Hòa giải tranh chấp thương mại - thân thiện và cùng thắng

Hòa giải tranh chấp thương mại - thân thiện và cùng thắng

02/13/2020

Năm 2018, một loạt hiệp định FTA có hiệu lực, cạnh tranh càng trở nên gay gắt, nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau và giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài tăng cao.

Khái quát về Hòa giải thương mại

Khái quát về Hòa giải thương mại

02/13/2020

Về bản chất, hòa giải (Conciliation, Reconciliation, Mediation) là quá trình các bên đàm phán với nhau về việc giải quyết tranh chấp với sự trợ giúp của một bên thứ ba (còn gọi là hòa giải viên).

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp