Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

Thương lượng, hòa giải trong giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư và nhà nước

Thương lượng, hòa giải trong giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư và nhà nước

05/14/2024

Đinh Ánh Tuyết Trưởng Văn phòng luật sư IDVN, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

Hòa giải trong tranh chấp tài chính – ngân hàng

Hòa giải trong tranh chấp tài chính – ngân hàng

05/13/2024

Trương Thanh Đức Giám đốc Công ty Luật TNHH ANVI, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

Hòa giải trong tranh chấp xây dựng

Hòa giải trong tranh chấp xây dựng

05/13/2024

Đỗ Trọng Hải Luật sư điều hành - Công ty Luật TNHH Bizlink, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

Vai trò của Hòa giải viên trong hòa giải thương mại

Vai trò của Hòa giải viên trong hòa giải thương mại

05/07/2024

Đặng Việt Anh Giám đốc Công ty Luật ANHISA, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC

Hậu hoà giải thành: Tự nguyện và cưỡng chế thi hành

Hậu hoà giải thành: Tự nguyện và cưỡng chế thi hành

05/06/2024

Nguyễn Mạnh Dũng Giám đốc ADR Vietnam Chambers LLC, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

Tối ưu hóa chi phí giải quyết tranh chấp với hòa giải thương mại và vai trò của luật sư tham gia hòa giải thương mại

Tối ưu hóa chi phí giải quyết tranh chấp với hòa giải thương mại và vai trò của luật sư tham gia hòa giải thương mại

09/08/2023

Nguyễn Trung Nam Luật sư sáng lập Công ty Luật EPLegal,  Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Phó Giám đốc, Trung tâm Hoà giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC

Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại

Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại

03/15/2021

Việc giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án trong lĩnh vực thương mại được quy định tại Chương XXXIII Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015), từ Điều 416 đến Điều 419 của Bộ luật này. Thỏa thuận hòa giải thành được công nhận có hiệu lực thi như bản án của Tòa án (Khoản 9 Điều 419 BLTTDS 2015). Việc không công nhận kết quả hòa giải thành không làm ảnh hưởng đến nội dung và giá trị của thỏa thuận giải quyết tranh chấp và nó vẫn có hiệu lực bắt buộc thi hành như một hợp đồng (Khoản 6 Điều 419 BLTTDS 2015).

Thỏa thuận hòa giải

Thỏa thuận hòa giải

03/15/2021

Những đặc điểm chính của thỏa thuận hòa giải Có thể định nghĩa thỏa thuận hòa giải là văn bản mà tại đó các bên trong một quan hệ pháp lý, cho dù có hợp đồng hay ngoài hợp đồng, đồng ý giải quyết bằng hoà giải các tranh chấp đã xảy ra hoặc có thể xảy ra giữa họ, không phụ thuộc nó được đề cập trong một tài liệu mà hai bên ký kết hay được đưa ra trong trao đổi thư tín hoặc bất kỳ phương tiện trao đổi thông tin bằng văn bản nào có thể được công nhận là chứng cứ.

Tính bảo mật trong hòa giải thương mại

Tính bảo mật trong hòa giải thương mại

03/12/2021

Đối với trọng tài, việc bảo mật thông tin được đặt ra giữa thành phần tham gia tố tụng với các thành phần bên ngoài tố tụng, theo đó, các bên tham gia giải quyết tranh chấp và Hội đồng trọng tài không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào khác, ngoài trừ trường hợp các bên thỏa thuận đồng ý tiết lộ thông tin hoặc phải cung cấp theo qui định pháp luật.

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp