Quy trình liên thông Trọng tài - Hòa giải - Trọng tài

TRỌNG TÀI - HÒA GIẢI - TRỌNG TÀI (Arb – Med – Arb)

 

Quy trình Liên thông Trọng tài – Hoà giải – Trọng tài là sản phẩm đặc thù được thiết kế nhằm hỗ trợ và khuyến khích các bên hoà giải và thực thi kết quả hoà giải, đồng thời mang đến cho các bên phương án dự phòng trong trường hợp không hoà giải thành. Tính đặc thù của Quy trình này được thể hiện ở cơ chế phối hợp giữa VIAC và VMC trong khi hai thủ tục tố tụng trọng tài và thủ tục hoà giải được tiến hành độc lập và song song.
 

Mục đích:

 • Khuyến khích các bên hoà giải;
 • Đảm bảo kết quả hoà giải được thi hành ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Trường hợp không hoà giải thành, các bên có thể ngay lập tức tiếp tục tố tụng trọng tài với kết quả là một phán quyết trọng tài ràng buộc các bên.

Đối tượng:

 • Cá nhân/Doanh nghiệp muốn sử dụng hoà giải nhưng cần đảm bảo thời hiệu khởi kiện;
 • Cá nhân/Doanh nghiệp muốn sử dụng hoà giải và cần thi hành kết quả hoà giải tại nước ngoài.
 

 

Ưu điểm 

 

 

 • Về mặt quy trình, thủ tục hoà giải và tố tụng trọng tài được tiến hành song song và độc lập bởi hai Ban thư ký VIAC và VMC. Cụ thể hơn, trong quá trình hoà giải, việc tồn tại song song một thủ tục tố tụng trọng tài trong trạng thái “chờ sẵn” cũng như dưới sức ép của thời gian góp phần thúc đẩy các bên khẩn trương hơn trong việc hợp tác hết sức để đạt được thoả thuận. Mặt khác, các bên có thể “yên tâm” rằng trong trường hợp xấu nhất là hoà giải không thành thì vẫn có phương án dự phòng là trọng tài mà không hết thời hiệu khởi kiện và không tốn thời gian chờ thủ tục ban đầu như nộp phí và thành lập Hội đồng Trọng tài.
 • Về mặt kết quả, Quy trình Liên thông đảm bảo rằng trong mọi trường hợp, dù là hoà giải thành (một phần hoặc toàn bộ) hay không, tranh chấp của các bên vẫn được giải quyết triệt để. Khi kết thúc Quy trình Liên thông, các bên sẽ có một Văn bản về Kết quả hoà giải thành hoặc một Quyết định công nhận hoà giải thành ghi nhận nội dung thoả thuận của các bên, hoặc một một Phán quyết trọng tài. Quyết định công nhận hoà giải thành có giá trị như một Phán quyết trọng tài và có thể được công nhận và thi hành tại nước ngoài theo Công ước New York về Công nhận và Thi hành Phán quyết trọng tài nước ngoài năm 1958.
 • Về thời gian, do thủ tục hoà giải và tố tụng trọng tài được tiến hành song song, một số bước cơ bản được thực hiện đồng thời, các bên tiết kiệm một khoảng thời gian đáng kể so với việc thực hiện toàn bộ thủ tục hoà giải và tố tụng trọng tài riêng rẽ.
 • Về chi phí, trong mọi trường hợp, các bên đều được hưởng một khoản hoàn phí nhất định, bao gồm phí hoà giải và/hoặc phí trọng tài.

 

 

Quy trình

 

Tố tụng trọng tài bắt đầu trước, thủ tục hoà giải bắt đầu sau; sau khi bắt đầu, tố tụng trọng tài và thủ tục hoà giải được tiến hành song song và độc lập bởi Ban thư ký VIAC và Ban thư ký VMC.

 

 

Ưu đãi về phí

 

Khi kết thúc Quy trình Liên thông, các bên sẽ được hoàn phí hoà giải và/hoặc phí trọng tài, tuỳ vào kết quả đạt được, cụ thể như sau:

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp