Tài liệu nghiên cứu

Cập nhật các xu hướng mới tại Việt Nam và trên thế giới trong Hoạt động giải quyết tranh chấp về Hòa giải

Cập nhật các xu hướng mới tại Việt Nam và trên thế giới trong Hoạt động giải quyết tranh chấp về Hòa giải

Hiện này hành lang pháp lý cho phương thức hòa giải thương mại đã khá đầy đủ, đặc biệt Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại quy định chi tiết về nguyên tắc hòa giải, trình tự thủ tục hòa giải, tiêu chuẩn hòa giải viên, thành lập và hoạt động của tổ chức hòa giải thương mại.

17 Tháng 3 2020
LS. Nguyễn Trung Nam | Phó Giám đốc, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)
Tải về
 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp