Vì sao chọn VMC

Tại sao chọn chúng tôi?

Hòa giải thương mại tại Việt Nam

 • Chương XXXIII Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

  2015
 • 2017

  Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

 • Thông tư 02/2018/TT-BTP ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

  2018
 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp