Giới thiệu

Ngày 27/04/2018, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) chính thức thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-VIAC của Chủ tịch VIAC. VMC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về hòa giải thương mại. Với đội ngũ Hòa giải viên là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực pháp luật và kinh tế và được đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp nói chung cũng như hòa giải thương mại nói riêng VMC mong muốn sẽ làTrung tâm được các doanh nghiệp tin tưởng, ưu tiên lựa chọn khi có tranh chấp phát sinh.

About Us

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp tại VMC

Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Sự kiện

Cập nhật nhanh nhất thông tin về các hội thảo, tọa đàm nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, luật sư và các đối tượng quan tâm khác tiếp cận thông tin chuyên sâu, bài bản về hòa giải thương mại.

Tin tức

Tổng hợp thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoà giải Việt Nam (VMC) cũng như các tin tức cập nhật, các xu thế mới về hoà giải thương mại tại Việt Nam và trên thế giới.

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp