Biểu phí hòa giải trực tuyến

BIỂU PHÍ HÒA GIẢI TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI VIỆT NAM (VMC)

 

*Cơ sở tính phí hòa giải:

1. Phí đăng ký hòa giải trực tuyến là 500.000 VND.

2. Phí hòa giải trực tuyến (không bao gồm phí đăng ký hòa giải trực tuyến) được tính trên cơ sở trị giá vụ tranh chấp là tổng trị giá của tất cả các yêu cầu của các bên trong vụ tranh chấp.

Trị giá vụ tranh chấp

Phí hòa giải trực tuyến

(không bao gồm phí đăng ký hòa giải trực tuyến) 

  Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

 100.000.000 trở xuống

 3.000.000

 Từ 100.000.001

 3.000.000 + 2,0% số tiền vượt quá 100.000.000

 

3. Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vào ngày nộp Bản yêu cầu hòa giải.

4. Nếu các bên không có thỏa thuận khác, phí nêu tại mục 2 được phân bổ đều cho các bên.

5. Phí hòa giải đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp