Quy tắc đạo đức và nghề nghiệp Hòa giải viên

Quy tắc đạo đức và nghề nghiệp hòa giải viên

Quy tắc đạo đức và nghề nghiệp hòa giải viên

05 Tháng 2, 2020

TRUNG TÂM HÒA GIẢI VIỆT NAMQUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ NGHỀ NGHIỆP HÒA GIẢI VIÊNBan hành kèm theo quyết định số 488/QĐ-VIAC ngày 27/05/2019 của Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp