Gói Hòa giải - Trọng tài

HÒA GIẢI - TRỌNG TÀI (Med – Arb)

Gói Hoà giải – Trọng tài là gói sản phẩm mà trong đó các bên trải qua thủ tục hoà giải tại VMC và thủ tục tố tụng trọng tài tại VIAC một cách trọn vẹn với mức phí ưu đãi.
 

Mục đích: Cung cấp giải pháp giải quyết triệt để tranh chấp bằng trọng tài trong trường hợp các bên hoà giải không thành công.

Đối tượng: Cá nhân/Doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ hoà giải nhưng nỗ lực hoà giải không thành công và tiếp tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tài VIAC.

 

 

Quy trình

Hòa giải trước trước khi khởi kiện tại trọng tài:

 • Các bên bắt đầu thủ tục hoà giải và nộp phí hoà giải theo Quy tắc Hoà giải và Biểu phí Hoà giải của VMC.
 • Trường hợp các bên hoà giải không thành công, một bên nộp Đơn khởi kiện và nộp phí trọng tài tại VIAC theo Quy tắc Tố tụng trọng tài và Biểu phí trọng tài của VIAC.
 • VMC hoàn 15% phí hoà giải, việc hoàn phí trọng tài (nếu có) được thực hiện theo quy định tại Biểu phí trọng tài của VIAC.
 

Hòa giải sau khi khởi kiện tại trọng tài:

 • Các bên khởi kiện, tham gia tố tụng trọng tài tại VIAC, Hội đồng Trọng tài đã thành lập, và muốn tạm dừng tố tụng để hòa giải tại VMC;
 • Các bên bắt đầu thủ tục hoà giải và nộp phí hoà giải theo Quy tắc Hoà giải và Biểu phí Hoà giải của VMC;
 • Trường hợp các bên không hòa giải thành và tiếp tục tố tụng trọng tài, VMC hoàn 15% phí hòa giải. Trường hợp các bên hòa giải thành và đình chỉ tố tụng trọng tài, VIAC hoàn phí theo Biểu phí trọng tài của VIAC.
 

Ưu đãi về phí

 

VMC hoàn 15% phí hoà giải ngay sau khi các bên bắt đầu hoặc tiếp tục tố tụng trọng tài tại VIAC.

*Theo quy định về hoàn phí tại Biểu phí hoà giải của VMC thì các bên không được hoàn phí hoà giải trong trường hợp phiên hoà giải đã được tổ chức dù không hoà giải thành. Như vậy, với gói sản phẩm này, các bên được hưởng lợi hơn 15% phí hoà giải so với trường hợp chỉ thực hiện thủ tục hoà giải hoặc thủ tục tố tụng trọng tài.

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp