Danh sách hòa giải viên

Hòa giải viên

Họ tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
Nguyễn Thị Vân Anh Phó trưởng Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp Luật Doanh nghiệp Tiếng Việt, Tiếng Anh
Đặng Việt Anh Giám đốc Công ty Luật ANHISA Giải quyết tranh chấp, Mua bán và sáp nhập, Hàng hải Tiếng Việt, Tiếng Anh
Châu Việt Bắc Phó Tổng thư ký VIAC kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh VIAC tại TP. Hồ Chí Minh Thương mại, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
Hồ Kim Minh Châu Giám đốc điều hành – Công ty Luật CHAU HO & PARTNERS Giải quyết tranh chấp, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
Nguyễn Chính Luật sư Thành viên - Công ty Luật hợp danh NGHIÊM & CHÍNH Thương mại, Kinh tế, Đầu tư Tiếng Việt, Tiếng Đức, Tiếng Anh
Nguyễn Thị Cúc "Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Thành viên Tổ cố vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính " Luật Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
Nguyễn Kim Dung "Giám đốc Pháp chế | Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam Giám đốc Pháp chế | Trường ĐH Anh quốc Việt Nam" Đầu tư Tiếng Việt, Tiếng Anh
Lưu Tiến Dũng Luật sư thành viên – Công ty Luật TNHH YKVN Luật Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
Nguyễn Sĩ Dũng Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Luật Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
Nguyễn Mạnh Dũng Luật sư, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập Thương mại, Hàng hải, Hợp đồng Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp