TALKSHOW | HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI VÀ NGHỀ HÒA GIẢI VIÊN

08 Tháng 12, 2021
 
THÔNG TIN CHUNG
⏰ 20:00, ngày 09/12/2021
🖥Trực tuyến trên Facbook
 
ĐIỀU PHỐI VIÊN
📌Ông Phan Trọng Đạt - Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
 
KHÁCH MỜI
✅ LS. Đăng Việt Anh – Giám đốc Công ty luật ANHISA, Hòa giải viên VMC
✅ LS. Phạm Thị Thanh Huyền – Giám đốc Chương trình Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính Việt Nam, tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), Hòa giải viên VMC
✅ LS. Hoàng Nguyễn Hạ Quyên – Luật sư điều hành LNT & Partners, Hòa giải viên VMC
✅ LS. Dương Quốc Thành – Luật sư thành viên Công ty luật DIMAC, Hòa giải viên VMC
 

Tin mới nhất

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp