Hòa giải viên VMC tham gia chia sẻ về hòa giải tại chương trình đào tạo tổ chức bởi VCCI

26 Tháng 9, 2023

Vào ngày 15/09/2023, tại Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luật sư, Hòa giải viên VMC Hoàng Nguyễn Hạ Quyên đã có phần chia sẻ trong khuôn khổ Chương trình đào tạo CEO 4.0 2023 tổ chức bởi VCCI. 

Chương trình đào tạo thu hút sự tham gia của 140 CEO và đại diện các doanh nghiệp, với nhiều chủ đề thiết thực. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến kỹ năng lãnh đạo, quản trị, vấn đề giải quyết tranh chấp, xung đột nội bộ trong doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp cũng nhận được sự quan tâm của người tham gia. Luật sư, Hòa giải viên VMC Hoàng Nguyễn Hạ Quyên tham gia chia sẻ tại chương trình với chuyên đề “Xử lý bất đồng – xung đột trong và ngoài doanh nghiệp bằng kỹ năng thương lượng và hòa giải”.
 

Trong phần chia sẻ của mình, bà Quyên đã đưa ra những cách thức để nhận diện xung đột, bất đồng trong doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau. Theo đó, bất đồng về quan điểm, ý kiến giữa các nhân sự trong doanh nghiệp là hiện tượng phổ biến và cần được giải quyết khéo léo để giúp bộ máy nhân sự hoạt động tốt. Đây cũng là đặc điểm của các tranh chấp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp mà những người quản trị cần lưu ý. 

Tiếp nối phần trình bày, bà Quyên cũng đưa ra những phương pháp để phòng ngừa và giải quyết xung đột. Bên cạnh việc trao đổi, thương lượng giữa các bên để đạt được sự đồng thuận, hòa giải với sự tham gia của Hoà giải viên cũng là một phương thức hiệu quả để giải quyết bất đồng. Với kinh nghiệm là hòa giải viên tại VMC, bà Quyên đã cung cấp kiến thức cơ bản về hòa giải như ưu điểm của hoà giải, thủ tục hoà giải, cũng như những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức và tham gia một buổi hòa giải, đặc biệt là hòa giải cấp độ nội bộ doanh nghiệp và hòa giải giữa các doanh nghiệp. 

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, bà Quyên và các đại diện doanh nghiệp tham gia chương trình cũng đã có những trao đổi tích cực liên quan đến vấn đề giải quyết bất đồng trong doanh nghiệp. Bà Quyên hi vọng phần trình bày và chia sẻ tại chương trình sẽ giúp những nhân sự điều hành nói riêng và các doanh nghiệp nói chung có thể phòng ngừa và giải quyết xung đột nội bộ hiệu quả, từ đó, nâng cao chất lượng quản trị.  

 

Tin mới nhất

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp