[HỘI THẢO TRỰC TUYẾN] NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI THÔNG QUA HÒA GIẢI

07 Tháng 3, 2022
 
[HỘI THẢO TRỰC TUYẾN] NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI THÔNG QUA HÒA GIẢI
 
Ông Phan Trọng Đạt – Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) sẽ tham gia thảo luận và có những chia sẻ về lợi ích của hòa giải, thực tiễn sử dụng hòa giải và xu hướng phát triển hòa giải thương mại trong tương lai gần ở Việt Nam tại hội thảo trực tuyến “Những lợi ích của việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải”.
 
Hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc gia (NCAC) tại Campuchia và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WB). Hội thảo tập trung thảo luận về sự gia tăng của việc sử dụng hòa giải thương mại ở những thị trường mới nổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại tại và châu Á nói chung và tại Việt Nam, Ai Cập nói riêng.
 
Thông tin cụ thể:
📌Thời gian: 08:30 - 11:30 ngày 08/03/2022 (Thứ Ba);
📌Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
📌Ngôn ngữ: Tiếng Anh
📌Đăng ký và theo dõi: Vui lòng quét mã QR để đăng ký tham dự
 

Tin mới nhất

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp