Tài liệu sự kiện

VMC - Một năm nhìn lại và một số vấn đề của tương lai

VMC - Một năm nhìn lại và một số vấn đề của tương lai

Ngày 24 tháng 05 năm 2019, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức tọa đàm “VMC – Một năm nhìn lại và một số vấn đề của tương lai” tại Trụ sở VMC tại Hà Nội. Tọa đàm đã thu hút được sự tham dự từ các Hòa giải viên, các Hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan truyền thông trên địa bàn Hà Nội.

24 Tháng 5 2019
Hà Nội
Tải về
 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp