Announcement of Lunar New Year holiday schedule of Giap Thin 2024

Feb 06, 2024

We would like to inform you of our operational schedule for upcoming Vietnam Lunar New Year as follows:

📌 Holiday period:

From 8 February 2024 (Thursday) to 14 Febrary 2024 (Wednesday)

📌 Return to work:

15 February 2024 (Thursday)

Wishing you and your family a joyful holiday!

Last Event

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp