Legal Informative Documents

  • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
   Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
   Thời báo Kinh tế Sài Gòn
   Hội luật Quốc tế Việt Nam
   Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
   International Dispute Resolution & Risk Management Institute
   Korean International Mediation Center
   Singapore International Mediation Centre
   Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
   Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
   Internation Finance Corporation
   Báo Diễn đàn doanh nghiệp