Perspectives & News

Decree No. 22/2017/ND-CP on Commercial Mediation

Decree No. 22/2017/ND-CP on Commercial Mediation

03/01/2020

On February 24, 2017, The Government promulgates the Decree No. 22/2017/ND-CP on commercial mediation.

Enforcement of Mediated Settlement Agreements in Vietnam: A Step Forward the International Trend?

Enforcement of Mediated Settlement Agreements in Vietnam: A Step Forward the International Trend?

03/01/2020

On 24 February 2017, the Government of Vietnam promulgated Decree No.22/2017/ND-CP on Commercial Mediation (the “Decree”). It is the first legislation specifically governing commercial mediation in Vietnam.

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Korean International Mediation Center
  Singapore International Mediation Centre
  Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC)
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp