Giới thiệu

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Hội đồng Trọng tài Ngoại thương (thành lập năm 1963) và Hội đồng Trọng tài Hàng hải (thành lập năm 1964).

Trải qua trên 25 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại, VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại liên quan đến đa dạng các lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v…  Phán quyết trọng tài của VIAC không chỉ được thi hành thuận lợi tại Việt Nam mà còn được công nhận và thi hành tại 159 quốc gia, vùng lãnh thổ là  thành viên của Công ước New York năm 1958 về Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài.

Với những nỗ lực của mình, VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, trở thành chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

About Us

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp tại VMC

VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại với các bên tranh chấp đến từ 53 tỉnh thành tại Việt Nam và 63 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trọng tài là phương thức hiệu quả để đi đến một quyết định có giá trị chung thẩm và ràng buộc các bên tranh chấp mà không cần đưa ra tòa án.

Xem thêm

Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Tin tức

Đánh giá

 • VCCi
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thường
  Trường Đại Học Luật
  VCCI
  Diễn đàn doanh nghiệp